Гүйдлийн трансформатор бүхий цахилгаан тоолуур суурилуулах давуу болон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

Яагаад тоолуурыг трансформатороор тоноглох ёстой вэ? Энэ нь тоолуурыг шатааж, мөнгө хэмнэхээс зайлсхийх явдал юм. Мөнгө хэмнэх тал дээр трансформатортай жижиг гүйдлийн тоолуурын үнэ том гүйдлийн тоолуурынхаас хямд байх болно. Цахилгаан тоолуурын аюулгүй байдлын үүднээс бүх гогцоонд байгаа гүйдлийн хэмжээ нь тоолуурын хүлцэх хязгаараас хэтэрвэл энэ нь гэмтэх болно. Тоолуурыг шатаахгүйн тулд сайн чанарыг суурилуулах шаардлагатай 11кв гүйдлийн трансформатор.

цахилгаан тоолуур суурилуулахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ нь дараахь хэсгүүдийг агуулна.

1. Суулгахаас өмнө шалгана уу

Тоолуурыг суурилуулахын өмнө тоолуурыг шалгана уу. Чанар муутай бүтээгдэхүүн худалдаж авахаас зайлсхийхийн тулд шалгахдаа болгоомжтой байгаарай. Ерөнхийдөө ердийн үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлэдэг тоолуурууд битүүмжлэлтэй байх ёстой, ялангуяа битүүмжлэл бүрэн эсэхийг шалгахын тулд энэ хэсэгт анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй бөгөөд зөвхөн туршилтыг давсны дараа суурилуулах боломжтой болно.

2. Суулгах байршил

Тоолуурыг орох хаалганы ойролцоо санамсаргүйгээр суурилуулдаггүй. Энэ нь хүрээлэн буй орчны хувьд тодорхой шаардлага тавьдаг. Үүнийг харьцангуй хоосон газарт суулгах нь хамгийн сайн арга юм. -40 градусын дотор чийгшил 85% -иас ихгүй, нарны гэрэлд шууд өртөх боломжгүй, өндөр нь 1.8м байна.

3. Суулгах ажиллагаа

Тоолуурыг суурилуулахдаа утсан холболтын схемийн дагуу угсарч, дээрх утсыг нэг нэгээр нь холбож, шураг бүрийг нь байрандаа бэхэлсэн байх ёстой, суулгасны дараа туршилт хийх шаардлагатай бөгөөд туршилтыг өгсний дараа ашиглаж болно.


Бичлэгийн цаг: 7-р сарын 17-2020